Protein Shop

Povrat i reklamacije

Plaćanje karticom: Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama: American Express, Visa, MasterCard, Maestro i Diners. Transakcija će se obavljati preko Monri-a.

    

Podaci za plaćanje:
Pro Petar trgovački obrt, OIB: 21721705939
Županijska 17, Osijek 31000
IBAN: HR1223400091160677472
Privredna Banka Zagreb, SWIFT: PBZGHR2X